TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VIỆT - ĐỨC

Nguyễn Ngọc Hòa

Nguyễn Ngọc Hòa

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Việt Đức

Lịch sử phát triển

Ngày 19/9/2012, Bộ trưởng Bộ kinh tế và Công nghệ Đức Philipp Rösler cùng phái đoàn đã đến thăm và chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI) và Tổ chức GPDM (Đức) về việc thành lập Trung tâm Công nghệ Việt - Đức (GVTA)

Ngày 01/03/2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 250/QĐ-DCT về việc thành lập Trung tâm Công nghệ Việt Đức

Theo đó, tổ chức GPDM sẽ đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị công nghệ tiên tiến và phối hợp với HUFI đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ cho ngành chế biến thực phẩm, nước giải khát của Việt Nam. Đây là trung tâm trọng điểm về đào tạo, trình diễn, mô phỏng và sử dụng công nghệ của Đức. Phía GPDM sẽ đầu tư trang bị hiện đại nhất và đưa ra kế hoạch cụ thể triển khai phối hợp cùng HUFI đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành chế biến thực phẩm theo tiêu chuẩn công nghệ Đức tại Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ

Từ năm 2015 đến nay, Nhà trường đã giao thêm cho Trung tâm quản lý các trang thiết bị phân tích hiện đại và có giá trị cao (HPLC, LC/MS, GC-MS/MS, Thiết bị phân tích nguyên tố (C, N, H), FAAS, XRD, XRF, SEM,...) nhằm thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

  • Xây dựng quy trình, mở các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm cung cấp kiến thức về kỹ thuật phân tích cho các học viên trong và ngoài trường.
  • Tối ưu các quy trình phân tích trên các thiết bị hiện đại của trung tâm phục vụ sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh trong trường
  • Hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đối với các sinh viên trong và ngoài trường.
  • Không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề cho các kỹ thuật viên phục vụ kiểm nghiệm và phân tích dịch vụ trong các lĩnh vực thực phẩm, hóa học, môi trường, vi sinh trên cơ sở các thiết bị hiện có tại trung tâm
  • Nghiên cứu các quy trình, phương pháp phân tích mới để đáp ứng nhu cầu phân tích, kiểm nghiệm theo yêu cầu.
  • Phấn đấu để được các cơ quan chức năng chỉ định là phòng thí nghiệm có năng lực phân tích, kiểm nghiệm các sản phẩm công nghiệp

Các dịch vụ Khoa học Công nghệ

Hiện tại Trung tâm Việt Đức thực hiện việc phân tích mẫu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Giảng viên, Sinh viên trong và ngoài HUFI cũng như phục vụ công tác nghiên cứu & phát triển cho các doanh nghiệp:
* Phân tích các thành phần trong mẫu nguyên vật liệu bằng thiết bị XRD, XRF.
* Chụp hình thái bề mặt, ghi nhận thông tin các nguyên tố, thành phần mẫu bằng thiết bị kính hiển vi điện tử quét (SEM)
* Xác định hàm lượng kim loại nặng trong các loại mẫu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS.
* Xác định hàm lượng các chất dinh dưỡng vi lượng, phụ gia thực phẩm, thuốc kháng sinh, độc tố nấm, …bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC-DAD, FLD, RID, LC-MS).
* Xác định dư lượng thuốc trừ sâu (họ Chlor, họ Phospho, họ Cúc,…); định tính xác định thành phần hóa học các tinh dầu dựa trên thư viện phổ NSIT bằng GC-MS/MS
* Phân tích các chỉ tiêu về đảm bảo chất lượng trong các loại mẫu thực phẩm, hóa học, môi trường, công nghệ vật liệu,…
* Các dịch vụ khác: sấy phun mẫu, sấy thăng hoa, sấy chân không, so màu vật rắn,…