Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Công nghệ Việt Đức - HUFI

Tin tức hoạt động

Thông báo chiêu sinh học viên khóa học HPLC 19 (đã cập nhật lịch và phòng học cụ thể)

Thông báo chiêu sinh học viên khóa học HPLC 19 (đã cập nhật lịch và phòng học cụ thể)

Thông báo tiếp tục chiêu sinh học viên mới cho khóa học Sắc ký lỏng hiệu năng cao cho người mới bắt đầu (HPLC) khóa 19 dự kiến khai giảng cuối tháng 2/2024

Lịch học lớp Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) cho người mới bắt đầu - Khóa 17

Lịch học lớp Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) cho người mới bắt đầu - Khóa 17

Thông báo lịch học Lớp ngắn hạn " Sắc ký lỏng hiệu năng cao dành cho người mới bắt đầu" khóa 17

Thông báo chiêu sinh lớp Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) cho người mới bắt đầu - Khóa 17

Thông báo chiêu sinh lớp Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) cho người mới bắt đầu - Khóa 17

Trung tâm Công nghệ Việt Đức tiếp tục chiêu sinh các học viên mới cho Lớp học ngắn hạn " Sắc ký lỏng hiệu năng cao dành cho người mới bắt đầu" khóa 17 dự kiến sẽ mở trong thời gian tới ngay khi học viên đăng ký đủ số lượng.

Thông báo lịch học Lớp HPLC khóa 16 khai giảng ngày 28/03/2023

Thông báo lịch học Lớp HPLC khóa 16 khai giảng ngày 28/03/2023

Trung tâm thông báo đến các học viên lịch học của lớp Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) cho người mới bắt đầu khóa 16 dự kiến khai giảng ngày 28/03/2023

1 2 3 4 > >>