Sinh viên trong trường có nhu cầu sử dụng một số thiết bị (không tính phí) như: 

- Thiết bị cô quay chân không

- Thiết bị so màu vật rắn

- Thiết bị lọc màng RO

- Thiết bị ly tâm tách béo

- Thiết bị ly tâm sữa... 

.....

Vui lòng làm đơn đề nghị mượn thiết bị theo biểu mẫu sau và đăng ký theo link để nhận được sự hỗ trợ từ trung tâm: Link đăng ký tại đây


Link tải